PLM

Critical Path Management (CPM)

Artan rekabet ve piyasa taleplerine karşılık sahip olduğumuz sınırlı zamanı verimli kullanmamız sürdürülebilir başarı için zorunluluktur.

Ürün tasarımı, geliştirme ve tedarik zincirinde oluşabilecek herhangi bir sorun, döngünün neresinde olursanız olsun sizi olumsuz olarak etkiyecektir. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak tedarik döngüsündeki ilgili bütün tedarikçilerinizle sağlıklı bir iletişim içerisinde olmalısınız. Doğabilecek sorunları önceden kestirip sonraki adımlar için alacağınız önlemleri planlayabilmelisiniz.

Zamanın kısıtlı oluşu yeni model geliştirme, onay süreçleri ve tedarikçi ilişkileri üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Bu baskıya rağmen çoğu işletmede süreçler genellikle manuel, excel tabloları, e-postalar ve birçok telefon konuşmasıyla gerçekleşmektedir. Süreçlerin bu şekilde entegre olmayışı departmanlar arası zayıf bir iletişime ve sürecin sonraki adımlarında telafisi mümkün olmayan sorunlara neden olmaktadır.

Critical Path yönetimi ile ürün tasarımından numune çalışmasına, müşteri siparişinden tedarik sürecine, satın almadan üretim ve kalite kontrole, sevkiyattan finansal işlemlere kadar bütün süreci kesintisiz takip edebilir, olası gecikmeleri önceden görüp önlemlerinizi alabilirsiniz.