PLM

E-Devlet Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen düzenlemeler ile başlayan e-Dönüşüm süreci, getirilen zorunluluklar doğrultusunda e-İrsaliye, e-fatura ve resmi defterlerin elektronik ortama taşınmasıyla devam etmektedir.

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Defter, VUK ve TTK hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Sunduğumuz anahtar teslimi çözümlerle hem kâğıt fatura tedarik, saklama ve gönderim maliyetlerini ortadan kaldırmış, hem de faturaları gönderen veya işleyen personelin hatalarını ve yaşanabilecek kaybolma, gecikme gibi aksaklıkları önlemiş oluyoruz.