PLM

Verimlilik Uygulaması

Verimlilik, üretim sonucu ortaya çıkan mal veya hizmetin, üretim için harcanan kaynaklara oranıdır. Belirli miktarda bir kaynaktan en yüksek miktarda ürün elde etme amaçlı olarak kullanılan bir ölçüttür. Aynı miktarda kaynak kullanan iki üretim süreçlerinden biri diğerinden daha fazla ürün elde edilmesini sağlıyorsa, daha verimlidir.

Günümüzde verimlilik, rakiplerin önünde yer almak için kullanılan en önemli unsurlardan biridir. İşletmenin kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığını gösteren doğru bir verimlilik ölçütü belirlemek ve ölçmek oldukça önemlidir.

Ekstrem Yazılım'ın verimlilik yönetim sistemi sayesinde, üretim sahasından toplanan veriler belirlenen standart sürelerle karşılaştırılarak analiz edilir. Kayıp zaman ve duruşlar kayıt altına alınır ve sonuç olarak aksayan yerler için gerekli iyileştirmeler yapılır. Böylece işletme verimliliği arttırılmış olur.