PLM

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

İşletmelerin yaptıkları veya planladıkları üretim için gerekli olan mal ve hizmetlerin sağlanması ile başlayan tedarik süreç yönetimi uygulamaları, üretimin yapılması ve tüketicisine ulaşmasına kadar olan iş ana sürecini kapsar.

Tedarik zinciri süreci müşteri ilişkileri, tedarikçi ilişkileri, ürün, malzeme, tedarik, depo ve lojistik yönetimi gibi çeşitli alt süreçlere sahiptir.

Stok takibinin ve kontrolünün uygun şekilde yapılamadığı işletmelerde gereksiz ürün ve malzeme stokunun bulunması, değişen piyasa şartları karşısında hareket olanaklarını kısıtlamış olur. Doğru bir tedarik zinciri yönetim sistemi ile optimal stok seviyeleri belirlenebilir ve stok maliyetleri minimuma çekilebilir. İşletme bu şekilde piyasadaki değişimlere hızla karşılık verebilir.

Ekstrem Yazılım’ın esnek ve dinamik uygulamaları ile, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin müşterilere tam zamanında, istenilen fiyat ve kalitede ulaştırılabilmesi için gereken süreci yönetirken, aynı zamanda maliyet kontrolünü, verimlilik ve kapasite yönetimini en iyi şekilde yaparak maliyetleri azaltıp, günümüzün rekabetçi ortamındaki değişikliklere kısa sürede uyum sağlayabileceksiniz.