PLM

Sürdürülebilirlik

İşletmelerin sadece üretim ve satış ile finansal başarı elde etmelerinin yeterli olmadığı, aynı zamanda çevreye ve insana duyarlı iyi birer kurumsal vatandaş olmalarının ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarını ilke edinmelerinin de beklendiği küresel bir dönüşüm sürecini yaşadığımız günlerden geçmekteyiz.

Kurumsal sürdürülebilirlik işletmelerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile faaliyetlerinde ve karar süreçlerinde dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi olarak tarif edilmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında rekabetin her gün biraz daha arttığı günümüzde firmalar sadece kendilerinin değil tedarik zincirlerinin tüm halkalarının beklenen standartları sağladıklarından emin olmak zorunluluğundadır. Sürdürülebilirlik çerçevesinde belirlenen standartların sürekli değerlendirilmesi ve takip edilmesi ancak bu değerler göz önüne alınarak oluşturulmuş bir çözüm ile sağlanabilecektir.

Ekstrem Yazılım Sürdürülebilirlik çözümü ile, birlikte çalıştığınız tedarikçilerinizin istenen standartları sağlayıp sağlamadıklarını takip edebilir, gerekli iyileştirmelerin takibini yapabilirsiniz. Tedarikçilerinizin adaylık sürecinden başlayarak aranan niteliklere sahip olup olmadıklarının detaylı analizlerini yapabilirsiniz.

Ekstrem Yazılım entegre yapısı sayesinde çalışanlarınızın zamandan ve mekândan bağımsız olarak uyum içerisinde çalışmalarını sağlayacaktır. Dilediğiniz analiz formlarını tanımlayabilecek, ekiplerinizi otomatik veya manuel olarak planlayabilecek ve entegre sistem içerisinde sonuçlara anında ulaşabileceksiniz. Bu sayede kalite standartlarınızın hiçbir zaman beklentilerin altına düşmemesini sağlayabileceksiniz.