NexTEME Firmalar için ERP Programı

NexTREME ERP

Sipariş bekleyen firmalar her zaman müşteri taleplerine karşı hazır durumda olmalıdır. Artan rekabet, artan maliyetler sizi baskı altına almışken müşteri taleplerinin yükü de üstüne biner. Böyle zamanlar çevik ve inovatif olmayı, bilgiye rakiplerinizden daha çabuk ve doğru ulaşmayı gerektirir.

NexTREME ERP Programı ile işletmenizin tüm süreçlerini bütün detayları ile takip edebilirsiniz. NexTREME ERP programı ile müşteri taleplerinden başlayarak yaptığınız pazarlama faaliyetlerini ve tüm bu sürecin satışa dönüşmesini planlayabilir, yönetebilirsiniz. NexTREME ERP ile bütün malzeme hareketlerinizi, depo durumlarını takip edebilirisiniz.

 • Esnek ve modüler
 • Geliştirilebilir, özelleştirilebilir
 • Kolay erişim realtime analizler
 • Kolay ve optimize kaynak planlaması

Sorularınız mı var?
Bize hemen ulaşın!

NexTREME Broşürü

Detaylı bilgi için NexTREME broşürümüzü indirin.

DEMO Talebi

İlk Bakışta NexTREME ERP Programı

Nextreme ERP, her firmanın çalışma şeklinin farklı olacağından yola çıkarak tam anlamıyla esnek bir mimaride tasarlanmıştır. İş akışınızı tam olarak modelleyebilmeniz için çok sayıda parametrik konfigürasyon seçeneğinin yanı sıra, sınırsız özelleştirme ve geliştirme olanağı sunar.

Globalleşen ekonomi doğrultusunda tüm finansal işlemlerinizi ve muhasebenizi çoklu dil desteğine sahip, değişik döviz cinsi alternatiflerine sahip, esnek ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde takip edebilirisiniz.

NexTREME ERP Programı bütünüyle entegre modüler bir yapıdan oluşmaktadır. Bu sayede gereksinimler doğrultusunda istediğiniz modül veya modülleri kullanabilir, kullanıcılara vereceğiniz yetkiler çerçevesinde işlemler gerçekleştirebilir ve bütünleşik yapı sayesinde bilgi bir kere girilir ve istediğiniz yerden erişerek kullanabilirsiniz.

NexTREME ERP Sistemi Tedarik Zinciri uygulamamız, satın alma / sipariş, malzeme yönetimi, satış dağıtım operasyonlarındaki tüm süreçleri takip edebilmenizi sağlar.

Modüller

Malzeme Yönetimi

Satın Alma

Satış Dağıtım

Finans Yönetimi

Dış Ticaret Yönetimi

Genel Muhasebe

İnsan Kaynakları

Sabit Kıymet

İleri Üretim Yönetimi

Images

Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi Modülü, işletmenizdeki her tür malzemeyi tür bazında yönetebilmenizi sağlar.

Malzemelerinizi gereksinimleriniz doğrultusunda tanımlayabileceğiniz sınırsız özellik setleri bazında gruplayabilirsiniz. Malzemeleriniz için kullanılabilecek “alternatifleri” tanımlayabilirsiniz. Malzemelerinizi, sınırsız birim setleri tanımlayarak takip edebilirsiniz. Malzemelerinizi varyant, seri veya lot bazında tanımlayabilir ve izlenmesini sağlayabilirsiniz. Sınırsız depo tanımı yapabilir, malzemeleriniz için depo bazında farklı kurallar uygulayabilirsiniz. Maliyetlerinizi FIFO, LIFO, girişlerin ortalaması veya eldeki stok ortalaması gibi farklı yöntemlerle hesaplayabilirsiniz.

 • Malzeme Özellik Setleri
 • Marka ve Kategori Tanımları
 • Varyant Takip Sistemi
 • Karma Koli ve Set Menü Tanımları
 • Spot ve Aylık Sayım İşlemleri
 • Depolar Arası Transfer İşlemleri
 • Barkod İşlemleri
 • Kritik ve Optimum Stok Kontrolü
 • Free Malzeme Yönetimi
 • Yavaş Hareket Eden Stok Kontrolü
 • Barkodlu Transfer İşlemleri
 • Fason Takip İşlemleri ve Raporları
 • Maliyet Raporları
 • Üretim Kullanım Raporları
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar
Images

Satın Alma

Satın Alma Modülü ile siparişten teslimata, tüm tedarik zinciri süreçlerinin yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Tedarikçi bazında indirim ve fiyat tanımlanmalarını sınırsız sayıda yapabilirsiniz. Bunları koşullara bağlayabilir, birden fazla teslimat adresi ve hesap tanımlaması yapabilirsiniz. Tedarikçi performanslarını fiyat, kalite, teslimat gibi kriterlere göre değerlendirebilirsiniz. Minimum ve optimum stok seviyelerini dikkate alarak, otomatik satın alma siparişi oluşturabilirsiniz.

 • Malzeme Alış Fiyat Tanımlamaları
 • Satın Alma Sözleşmeleri
 • Talep ve Teklif
 • Toplu Talep Oluşturma ve Talep Takip İşlemleri
 • Sipariş, İrsaliye ve Fatura
 • Satın Alma Kontratlarından Fiyat Farkı Oluşturma
 • Sipariş Bazlı Mal Alım İşlemleri
 • Satın Almaların Masraf Yerlerine Göre Dağıtılması
 • İndirilecek KDV, KDV Listesi, KDV Tevkifat Listesi
 • Satın Alma Faturaları Fiyat Kontrol Raporu
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar
Images

Satış Dağıtım

Artan rekabet koşulları gereği indirim ve yeni fiyatların tanımlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Satış Dağıtım Modülü, müşteriye özel satış fiyatlarını ve koşullarını kolaylıkla oluşturabilmenizi sağlar. Satış tekliflerinin takibinden başlayarak, satış dağıtım operasyonundaki tüm süreçlerinizin etkin yönetimini sağlayabilirsiniz. Detaylı kampanyalar tanımlayabilir, formüle edilmiş ödeme planları uygulayabilirsiniz.

 • Plasiyer, Departman Tanımlamaları
 • Perakende Satış, İade İşlemleri
 • Kampanya Tanımları
 • Replikasyon Yönetimi
 • Perakende Stok Yönetimi ve Satış Raporları
Images

Stok Yönetimi

İşletmenizin iplik, kumaş, boya ve kimyasal stokunu varyant bazında yönetebilir, seri, lot ve top bazında takip edebilirsiniz. Stok işlemlerinizi barkod ve RFID kullanarak oluşabilecek hataları minimuma indirebilirsiniz.

TexTREME ile sınırsız depo tanımlayabilir, depolar arasında transferler yapabilir, bu işlemler için onaylama sistemini aktif edebilir, süreci kontrol altına alabilirsiniz.

 • Plasiyer, Departman Tanımlamaları
 • Perakende Satış, İade İşlemleri
 • Kampanya Tanımları
 • Replikasyon Yönetimi
 • Perakende Stok Yönetimi ve Satış Raporları
 • Ürün Sorgulama ve Ürün Kataloğu
 • Teklif Yönetim Sistemi
 • Sözleşme
 • Sipariş, İrsaliye ve Fatura
 • Sevkiyat Planlama
 • Mobil İşlemler
 • Mamûl Maliyet İşlemleri
 • Satış Noktası Yönetimi
 • Satış Ciro Kontratları ve Kâr Marjı Tanımları
 • Sipariş Bazlı Toptan Satış İşlemleri
 • Tedarikçi / Üretici Bazlı Satış Raporları
 • Satış Bütçe Tanımları ve Raporları
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar
Images

Finans Yönetimi

Finans Yönetimi Modülü ile çoklu dövizle çalışabilir, esnek cari hesap risk kontrol tanımları yapabilirsiniz.

Borç ve alacak kur farkı hesaplamalarını kolaylıkla yapabilirsiniz. Borç ve alacaklar için kapatma işlemi uygulayabilirsiniz. Ödeme / Tahsilat planları yapabilir, kasa ve banka işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

 • Cari Hesap Yönetimi
 • Kasa Yönetimi
 • Banka Yönetimi
 • Çek & Senet Yönetimi
 • Yaşlandırma Raporu
 • Özet Adat Raporu
 • Borç Dağılım Raporu
 • Ödeme Planları
 • Kur Farkı İşlemleri
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar
Images

Dış Ticaret Yönetimi

Dış Ticaret Yönetimi Modülü ile yasal yükümlülüklere uygun olarak tüm ithalat, ihracat, kredi ve döviz işlemlerinizi takip edebilir ve maliyet hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

 • İthalat Dosyaları
 • İhracat Dosyaları
 • Döviz Kredileri
 • Dahilde İşlem İzin Belgeleri
 • İthalat Maliyetlerinin Malzeme Maliyetine Yansıtılması
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar
Images

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Modülü ile çalışanlarınızın özlük bilgilerini tüm detayları ile takip edebilirsiniz. Personelinizin izin hak edişlerini, kullanımlarını, devredilen izinlerini takip edebilirsiniz. Personel kartı üzerinde fotoğraf veya imza gibi görselleri saklayabilirsiniz. Bordro yönetim sistemi ile karmaşık maaş ve diğer kanuni hesaplamaları toplu olarak gerçekleştirebilirsiniz.

 • Sicil ve Departman Tanımları
 • Mesai ve Ek Ödeme Tanımları
 • İzin Hak ediş Takibi
 • Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri
 • PDKS Sistemi Entegrasyonları
 • E-Bildirge Oluşturma ve Otomatik Yükleme
 • Ücret Pusulaları
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar
Images

Sabit Kıymet

Sabit Kıymet Modülü ile işletmenizin sahip olduğu ekipman, araç ve gayrimenkul gibi bütün varlıkların sabit kıymet işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Malzeme yönetimi modülü ile entegre olarak çalışabilir, muhasebe kayıtlarını ve amortisman işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Varlıklarınızın birimler arasındaki transferlerini yönetebilir, kullanım raporlarını alabilirsiniz. Yapmış olduğunuz giderlerin faturaları üzerinden sabit kıymetler üzerine paylaşım yapabilirsiniz.

 • Sabit Kıymet Tanımları
 • Sabit Kıymet Grup Tanımları
 • Amortisman İşlemleri
 • Sabit Kıymet Gider İşlemleri
 • Sabit Kıymet Amortisman Entegrasyon İşlemleri
 • Sabit Kıymet Sipariş, İrsaliye ve Fatura İşlemleri
 • Amortisman Defteri
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar
Images

İleri Üretim Yönetimi

İleri Üretim Yönetimi Modülü ile üretim reçetelerinizi, rotalarınızı tanımlayabilir, üretim emirlerinin anlık takibini gerçekleştirebilirsiniz. Üretim hammadde, işçilik ve diğer gider maliyetlerin detaylı takibini gerçekleştirebilirsiniz. Hammadde ihtiyacını planlayabilir, tedarik sürecini en ince detayıyla takip edebilirsiniz.

Kaynak planlamasını yapabilir, makine ve işçi bazında verimlilik ve performans takibi yapabilir, kayıp zaman takibi yapabilirsiniz. Seri tanımlamalarıyla izlenebilirlik sağlayabilirsiniz.

 • Operasyon, Sicil ve Kaynak Tanımları
 • Rota Tanımları ve Takip İşlemleri
 • Master Reçete Tanımları
 • Rota Bazında Reçete Tanımları
 • Reçete Revizyon ve Takip İşlemleri
 • İş Emri Takibi
 • Barkodlu Refakat Kartı
 • İş Emri Sipariş Bağlantıları
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • Zaman ve Kaynak Planlama
 • Gerçek Zamanlı Üretim Takibi
 • Online Barkodlu vb. Data Girişi
 • Kayıp Zaman ve Standart Zaman Tanımları
 • Kaynak ve İşçi Verimlilik ve Performans Takibi
 • Vardiya Bazlı Üretim Takibi
 • Kalite Kontrol Tanımları ve Kalite Kontrol Uygulamaları
 • Seri Tanımları ve Serili Üretim Takip İşlemleri
 • Fason Üretim Takip İşlemleri ve Raporları
 • Ön Maliyet ve Gerçek Maliyet Tanımları ve Raporları
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi